Reklam Şikayetleri Anasayfa

 

TC Kimlik No:

      

Soyad:  
Visual verification
TC No ve Soyad Kontrol
-
Başvuru Sahibi:  
E-Posta:   
Adres:
Telefon:
Şikayet Konusu:  
Dilekçe Özeti: Bu kısımda; hangi firmanın, hangi ürününe ilişkin hangi reklamın şikayet edildiği ve sözkonusu reklamın hangi tarihte, hangi mecrada (Gazete, Dergi, Radyo, TV gibi yayın araçlarının isimleri) yayınlandığı açıkça belirtilmelidir. Bu bilgilerin yeralmadığı başvurular incelemeye alınmaz. 

 
Cevap Seçeneği:
Gönder